20 Οκτωβρίου 2013

Χινοπωρινή ισημερία

Ενδιαμέσω κρυπτών
 απασφαλίζεις τον κόσμο
διαθλώντας την όραση
 στα επάλληλα θαύματα.