5 Δεκεμβρίου 2014

Χειμερινά ναρκοπέδια 
Όσο γι αυτούς που θα καταφέρουν
να μην πέσουν σε χειμερίες νάρκες,
προβλέπεται να ενδώσουν σε έκτακτα χειμερινά ναρκοπέδια.


Είναι που μεσ' απ' το τίποτα

το ελάχιστο φαίνεται σαν ενδιαφέρουσα προοπτική.
Την άνοιξη ωστόσο θα ξαναμετρηθούμε.
Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως και να βγούμε περισσότεροι.
Ως τότε λοιπόν ελαφροπατάτε.