9 Μαρτίου 2013

ΣτερέωμαΈχω ακόμα λίγο φως
για να καίω γύρω και μέσα μου
κάθε φορά που θα κατεβαίνουν
κοπάδια τα σκοτάδια
και μια μουσική θεσπέσια
να παίζει ξανά και ξανά
πάνω απο τις κερύθρες των σιωπών
που με κύκλωσαν
όσο εσύ κατ' επανάληψη θα διαγράφεσαι ελλειπτικά κι απαστράπτοντα
στον διάττοντα τούτο κόσμο.